Bayi Üyelik Kullanım Taahhüdü

Bayisi olduğum firma (“Genel Müdürlük”) ile Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“Branchsight”) arasında akdedilmiş sözleşme sonucunda tarafıma dijitalbayim.com üzerinden ilgili hizmetler sunulmaktadır. dijitalbayim.com üzerinden Branchsight tarafından kullanılacak platformda (“Platform”) açılan hesap ve alınan hizmetleri kullanımı kapsamında Bayi Üyelik Kullanım Taahhüdü (“Taahhüt”) ile aşağıdaki hususlara riayet etmeyi peşinen kabul ve taahhüt ederim.

1 Platform Kapsamında Sunulan Hizmetler

1.1. Platform kapsamında sunulacak hizmetler kapsamında aşağıdaki şart ve koşulları kabul ederiz:

1.2. Kendime ait kullanıcı hesap adı ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerin benim tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu kabul eder, bu iş ve işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, bu iş ve işlemleri tarafımın gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğimi ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

1.3. Platform’u ve Platform’daki her türlü içerik, materyal ve unsurları, işbu Taahhüt’e, Branchsight’in herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği Platform kurallarına, mevzuat hükümlerine ve ahlak kurallarına uygun olarak kullanacağımı, aykırı kullanımlarından kaynaklanabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat tarafıma ait olacağını, Branchsight’in aykırı bir kullanımı tespit etmesi halinde, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, kullanıcı statüsünü kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahip olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

1.4. Platform’u, Branchsight İçerikleri’ni kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, Platform’un kullanım amacı dışında kullanımı, iktibası, kopyalaması, çoğaltması, değiştirmesi, tersine mühendislik yapması, kaynak koda dönüştürmesi (geri derlemesi), yedeklemesi, iletmesi, depolaması, işlemesi, satması, paylaşması, yayması, dağıtması, kiralanması, ödünç verilmesi, uyarlaması, nakletmesi veya başkaca iş, işlem ve tasarrufa konu etmesi ve/veya bunları teşvik etmesi ve/veya yapılmasını kolaylaştırması mutlak suretle yasak olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Bu yasağa ilişkin olarak gerekli tüm önlemleri almaktan sorumlu olduğumu, aykırı kullanım sebebiyle herhangi bir zarar oluşması halinde derhal nakden ve defaten zararları karşılayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

1.5. Branchsight, Platform’un ve Platform’daki erişime, kullanıma, indirmeye ve paylaşıma müsait içerik, materyal ve unsurların, virüslerden, buglardan, truva atlarından, bozuk dosyalardan, solucan programlarından, dialer programlarından, spam, spyware ve bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı yazılımlardan (casus yazılım ve reklam yazılımı gibi), programlardan, ürünlerden, kodlardan ve/veya materyallerden arındırılmış olmasına ilişkin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemektedir. Bayi, bunların oluşmasının ve herhangi bir şekilde cihazlarına, cihaz donanım ve yazılımlarına ve/veya diğer ekipman ve teknolojilerine bulaşmasının önlenmesi için gerekli koruyucu yazılım, donanım ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Branchsight, bu kapsamda olabilecek arızalar, hasarlar, veri yanlışlıkları ve kayıplar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Bayi ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

1.6. Branchsight, tamamen kendi takdirine olmak üzere, dilediği zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin, kullanıcı hesabı başvurularını reddedebilir, kullanıcı statülerini sona erdirebilir veya kullanıcı hesabı başvurusunun kabul edilmesini yahut devam ettirilmesini ya da Platform’un kullanılmasını ek şart ve koşullara bağlayabilir. Branchsight tarafından Bayi’nin kullanıcı hesabı açılış işlemi sonrası getirilecek ve herhangi bir suretle duyurulacak/bildirilecek değişiklikler, ek şart ve koşullar, hükümler, yönergeler ve politikalar, bunların bildirilmesinin yayınlanmasının ardından bağlayıcı olacak ve Bayi Platform’u kullanmaya devam etmekle kabul etmiş sayılacaktır.

1.7. Branchsight, tamamen kendi takdirinde olmak üzere Platform’u kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici olarak yayından kaldırabilir, değiştirebilir, ücretli hale getirebilir, güncelleyebilir, askıya alabilir, durdurabilir ve/veya Platform üzerinde ilave hizmetler açabilir. Branchsight’ın bu maddede sayılanlara ve benzer nitelikteki sair hususlara ilişkin olarak Bayi ve/veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2 Gizlilik

İşbu Taahhüt kapsamında, yazılı, sözlü, manyetik ortamda ve sair şekilde açıkladığı/açıklayacağı ve/veya Branchsight’ın ve kendimin herhangi bir şekilde bilgi sahibi olduğu/olacağı, bağlı ve/veya stratejik iş ortaklıklarına, doğrudan ve/veya dolaylı hissedarlarına, iştiraklerine, tedarikçilerine ve/veya bayilerine ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, patent, endüstriyel tasarım konusu bilgiler dâhil, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, program, yazılım, kod, belge, ürün ve hizmetlere ilişkin bilgiler ve her türlü manyetik şerit, doküman, el kitabı, şartname, akış tablosu, program listeleri, veri dosyaları ile piyasa araştırması, iş fırsatları, projeler, iş modelleri, personeline ait her türlü bilgi ve belge, gizli olduğu açıkça veya zımni olarak bildirilsin veya bildirilmesin, “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir. Ayrıca, bunlardan faydalanmak suretiyle elde ettiği yeni bilgiler ile çalışmalar sırasında açıklanmadığı halde, herhangi bir şekilde öğrenilen bilgiler de Gizli Bilgi kavramı dâhilinde kabul edilecektir. Gizli Bilgi’leri herhangi bir şekilde öğrendiğim takdirde; büyük bir gizlilik içinde korumayı, Gizli Bilgi‘yi, Branchsight’ın yazılı onayının alındığı durumlar saklı kalmak üzere, herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun açıklamamayı, doğrudan ya da dolaylı olarak ticari ilişkinin ve projelerin amaçları dışında kullanmamayı, Gizli Bilgi‘lerin yetkisiz kişilerce kullanım ve suistimalinden korumak için her türlü güvenlik önlemini almayı ve bunları sürdürmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Aktarılan/aktarılacak her türlü Gizli Bilgi, aktaran Tarafın mülkiyetindedir ve mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. Gizli Bilgilerin tamamı veya bir kısmı kesinlikle çoğaltılmayacak veya herhangi üçüncü kişi ile paylaşılmayacaktır. Platform kapsamındaki her türlü bilgi Branchsight’ın mülkiyeti altında kalacaktır.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

3 Aykırı Kullanım

Aşağıda işbu madde uyarınca “aykırı kullanım” olarak nitelendirilebilecek durumlar örnekleme yoluyla sayılmıştır:

Yukarıda belirtilen maddeler sınırlı sayıda olmadığını, hukuk, ahlak, iyiniyet kurallarına aykırı herhangi hareketin aykırı sayılabileceğini ve hareketimin kullanıcı hesabının askıya alınması, üyeliğimin sonlandırılması gibi Branchsight tarafından uygun görülecek yaptırım ile sonuçlanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.